Mattilan tila Heinäveden Vihtarissa.

Mattilan tila

Ilmari Räsäsen säätiö säilyttää ja hoitaa sille testamentilla tullutta Mattilan tilaa Heinäveden kunnan Vihtarin kylässä. Mattilan tila sijaitsee valtakunnallisella perinnemaisema-alueella ja maakunnallisella maisema-alueella. Ilmari Räsäsen testamentin vakaa toive oli, että tila tulee pitää asuttuna ja sen tulee toimia luonnonsuojelun ja perinnemaisemien hoidon edistäjänä. Luonnonsuojelun mallitilana toimivaa Mattilaa käytetään apuna ja esimerkkinä hankkeissa, joilla pyritään edistämään luonnonsuojelua ja perinnemaisemien säilyttämistä.

Tieto Ilmari Räsäsen testamentista tuli Suomen luonnonsuojeluliittoon yllätyksenä. Vasta perunkirjoituksessa selvisi, kuinka mittavasta perinnöstä oli kyse. Kyseessä oli kymmenen rakennuksen kokonaisuus ja 250 hehtaarin laajuinen tila, josta 206 hehtaaria oli jo suojeltu. Sittemmin säätiö on hankkinut lisää metsäpalstoja ja samalla laajentanut jatkuvalla kasvatuksella hoidettavaa talousmetsäalaa. Nykyisin tilan koko on yhteensä noin 350 hehtaaria. Tilan päärakennus, kaksi sivurakennusta sekä riihi on jo peruskorjattu vanhaa kunnioittaen. Päätalon suuri tupa toimii kokoustilana ja tupakahviona, sivurakennuksissa on mm. majoitustiloja, ja vanha navetta toimii lampolana ja maatiaiskanojen kotina.

Vihtarin luonnonsuojelutilalla toimitaan luonto edellä. Maisemaa ja luontoa hoidetaan myös talkoilla ja kursseilla. Jatkuvan kasvatuksen opetus ja vierailut jatkuvan kasvatuksen alueilla ovat olleet suosittuja. Vilkkaimpina vuosina tilalla on vieraillut tuhatkunta ihmistä vuodessa.

Vierailijaryhmä tutustumassa Mattilan tilan perinneympäristöihin. Kuva: Merja Paakkanen

Ilmari Räsäsen säätiön hallitus on vuokrannut tilakeskuksen pelto- ja niittyalueineen Pirteä Pässi Oy:lle. Pirteä Pässi perustettiin maaseutuyritykseksi, jonka toiminnan lähtökohta on luonnonsuojelun ja perinneympäristöjen hoidon edistäminen. Keskeistä on hoitaa tilan omia perinneympäristöjä ja hiljalleen myös ennallistamalla parantaa suojelualueita. Keskeistä on myös levittää tietoutta luonnonsuojelusta ja mahdollistaa ihmisten pääsy nauttimaan luonnosta ja perinnemaisemasta Mattilan tilalle, sekä samalla oppimaan luonnosta ja luonnon kanssa sopusoinnussa elämisestä.

Yrityksen toimijat Risto ja Jaana Sulkava jakavat osaamistaan luontomatkailun ja erilaisten tapahtumien kautta tilalla vieraileville ja tarjoavat konsultteina asiantuntijapalveluita. Tärkeä osa toimintaa ovat perinneympäristöjä hoitavat alkuperäisrotuiset kainuunharmas-lampaat ja niiden myötä tilan pihapiiriin kunnostetussa majoitusrakennuksessa majoittuvat lammaspaimenet. Lammaslomatoiminta laajeni 2021 myös säätiön hankkimalle Pirttiniemen tilalle.


Luonnonsuojelun mallitila

Luonnonsuojelun ja talouskäytön yhteensovittamisessa Ilmari Räsäsen Säätiö on toiminut merkittävänä esimerkkinä. Vihtarin tilan talousmetsäosia hoidetaan avohakkuuttomin menetelmin, eli niin sanottua jatkuvaa kasvatusta hyödyntäen.

Jatkuvan kasvatuksen menetelmällä hoidettua metsää Vihtarissa. Kuva: Merja Paakkanen

Tilan niittyjä ja muita perinnebiotooppeja ympäröi 206 hehtaarin luonnonsuojelualue. Laajalle suojelualueelle mahtuu korpikuusikoita, kaskikoivikkoa, kalliota drumliineja ja useamman järven rantoja. Kuusimetsän laidassa liito-oravalla on jättihaapansa ja hiirihaukalla pesäpuunsa. Sammaloituneella polulla tarkkasilmäinen huomaa vanamon ja valkolehdokin. Kostea korpilaikku on kanalintupoikueiden ihanneympäristö.

Vihtarissa Mattilan suojelualueillakin luontoa autetaan pienimuotoisella ennallistamisella. Kesällä 2019 ennallistettiin kaksi ojitettua korpialuetta, ja vuonna 2021 ennallistettiin kaksi suoaluetta. Ennallistamiset toteutettiin yhteistyössä Hiilipörssin kanssa.

Suojelualueiden lajistoa kartoitetaan ja seurataan suojelutilalla mm. lintulaskennoin ja talvella jälkilaskennoilla. Havaintoja on jo tehty esimerkiksi isopehkiäisestä, viinikäävästä ja aarnisammalesta. Jälkilaskentaan on saatu niin saukon, ahman kuin ilveksenkin jäljet. Aina kun retkeillään, myös havainnoidaan luontoa.