Apurahat

Ilmari Räsäsen säätiö jakaa vuosittain apurahaa erityisesti luonnonsuojelua ja perinnemaisemien hoitoa tukeviin hankkeisiin. Ilmari Räsäsen säätiön tarkoituksena on luonnonsuojelun ja luonnonmukaisen viljelyn edistäminen sekä perinnemaisemien vaaliminen. Säätiö jakaa useampia pienehköjä apurahoja tarkoitustaan edistäviin hankkeisiin.

Apurahat 2023

Ilmari Räsäsen Säätiön vuoden 2023 apurahat on myönnetty. Säätiöltä haettiin tällä kerralla apurahaa yhteensä noin 50 000 euron edestä ja sitä myönnettiin yhteensä 10 000 euroa. Rahoitetut hankkeet koostuivat tällä kerralla monipuolisesta joukosta erilaisia luonnonhoidon toimia, ympäristökasvatustapahtumia ja tutkimuksia.

Onnittelut kaikille apurahan saajille!

Ja ps: muistattehan raportoida hankkeen toteutumisesta vuoden lopuksi.

Lisätietoja:

Risto Sulkava (ristosulkava3(a)gmail.com) ja Hanna Halmeenpää (hanna.halmeenpaa(a)sll.fi)


Säätiön jakamat apurahat 2015-2023

2023

Apurahansaajat ja aiheet:

 • Suomen luonnonsuojeluliiton Nokian yhdistys ry: palosirkkakedon raivaus
 • Alina Kiiskinen: gradu kelojen jäkälistä
 • Lassi Suominen, Salon lukio: Lammaslaidun aurinkovoimala-alueelle, Lukion oppilaskohde
 • Oili Pyysalo: kirja seljakämmekästä
 • Riika Isoviita: pölyttäjäleiri 5-7-vuotiaille
 • Pudasjärven luonnonsuojeluyhdistys ry: Iijokisoudun järjestämiseen
 • Luontoliitto ry: kansainvälisen ympäristötoimintaleirin järjestämiseen
 • Paimion seudun ympäristöyhdistys ry: Askalankosken perinnebiotooppien hoito, talkooleiri
 • Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri ry: lasten luontoleirit, 2 kpl

2022

Apurahansaajat ja aiheet:

 • SLL Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri: luontoperheleirin järjestämiseen
 • Paimion ympäristönsuojeluyhdistys: Askalankosken perinnebiotooppien hoitoon
 • Roihuvuori-seura: kouluniityn perustamiseen
 • Kotkan Vapaa-ajattelijat: perinneympäristön hoitoon
 • Omavaraopisto: luomuviljelyn edistämiseen
 • Saimaarium, K-M Vuori: vesiensuojelun opastukseen puuaineksen järveen sijoittamisella
 • Sami Yli-Karjamaa: lyhytelokuvaan liito-oravasta
 • Hans Colliander: Kesälahden perhosseurannan aineistojen julkaisuun
 • Kuusiluodon kultuuriekologinen klubi: perinnemaiseman hoitoon
 • Matti Ikonen: Helsingin kaupunkimetsien hoitoon vaikuttamiseen
 • SLL/Luonnonkukkien päivä: Luonnonkukkien päivän järjestämiseen

2021

Apurahansaajat ja aiheet:

 • SLL-Nokian yhdistys & Etappi ry: talvikalastusleiri Kaakkurijärville
 • Ari Aalto: metsiensuojelun ohjekirja
 • Mikko Haapoja: opetusniityn perustaminen
 • Leinon luomutila: perinneaidan kunnostus
 • Marja-Liisa Multanen-Uurtio: vieraslajien torjuntaan
 • Teija Tarvainen: niitynhoitovälineiden hankinta
 • SLL Etelä-Karjala: Haarikon luontokartoituksiin
 • Ullastiina Mahlamäki: perinnemaiseman hoitoon
 • Petri Laitonen: perinnebiotooppien hoitoon
 • Pyhtään lintuhoitola: loukkaantuneiden uhanalaisten lintujen hoitoon
 • Merituuli Saario: kukkaniityn perustamiseen

2020

Vuonna 2020 apurahoja haettiin yht. 29 825 euron arvosta ja myönnettiin 6 500 eurolla.

Apurahansaajat ja aiheet:

 • Felix Siivonen: Vieras- ja tulokaslajien, ekosysteemien ja kulttuuristen systeemien väliset suhteet ja dynamiikka suomalaisessa luontodiskurssissa
 • Biodynaaminen yhdistys/Hellsten: Biodynaamisen viljelyn opintokurssi
 • GreenCareKönkkölä/Rautiainen: Permakulttuuripelto ja -kurssi
 • Sulkava & Aalto: Kuukkelimetsien suojelu
 • Heikki Niinimäki: Kuukkelimetsien suojelu
 • Lasten ja nuorten puutarhayhdistys: Kumpulan koulukasvitarha, videoklipit someen
 • Vesa Hyyryläinen: Kainuun metsien suojeluprosessi

2019

Vuonna 2019 apurahoja haettiin yht. 23 550 euron arvosta ja myönnettiin yhteensä 10 800 euron edestä.

Apurahansaajat ja aiheet:

 • Anni Kytömäki: Metsäkonserttisarja
 • Lassi Vänskä: Sysmäjärven niittyjen hoito
 • Ari Aalto ym.: Kuukkelimetsien suojelu Heinävesi
 • Lienksan luonnonystävät: Perinneniityn kunnostus
 • SLL Kainuu: Riskinarvio, grafiittikaivos
 • Kaavin pitäjäseura: Perinnebiotoopin hoito
 • Natur och Miljö: Kestävä maatalous, CAP-uudistus
 • SLL Savo-Karjalan piiri: Metsiensuojelu Itä-Suomi

2018

Vuonna 2018 apurahahaun teema oli metsissä. Apurahoja haettiin yhteensä 25 646 euron arvosta ja myönnettiin yhteensä 12 000 euroa.

Apurahansaajat ja aiheet:

 • Alanko J: Elokuva, turvehaitoista
 • Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiiri: METSO-kartoitukset
 • Kytömäki & Räisänen: Metsäkonserttisarja
 • Laasonen M.: Metsälaitumen hoito lampailla
 • Vuori L: Gradu, hiilipörssi
 • Tolkkinen M: Vesistöt ja rantamametsät, postdoc
 • SLL Nokia: Niittyjenhoito, laitehankinnat
 • Norokorpi Y: Jatkuvankasvatuksen kirja
 • Dorf M.: Omavaraopiston perustaminen
 • P-Espoo Takkula: Luontopolku, metsälaidun
 • SaKa Luonto-Liitto metsäryhmä: Metsäkartoituksia suojeluesityskohteilla
 • SLL Kainuu Metsäseminaarit, jatkuvakasvatus
 • Lankinen A.: Taidefestivaali, työpajat yms
 • Luonto-Liitto Häme: Luontoleiri ym
 • Paakkunainen: Jalopuulehdon rakentaminen
 • Rajamäki M: Kääpäkartoitukset K-S

2017

Vuoden 2017 aikana säätiö jakoi apurahaa yhteensä 9 940 euroa. Apurahat kohdennettiin säätiön tarkoitusperän mukaisesti erityisesti luonnonsuojelua ja perinnemaisemien hoitoa tukeviin hankkeisiin, yhteensä 13 hankkeelle.

Apurahansaajat ja aiheet:

 • Arkipelagia-seura: Perinnemaisemien vaaliminen saaristossa, uhanalaiset lajit; seljakämmekän suojelu
 • Blackburn Karoliina: Teatterikiertueen kustannuksien kattaminen
 • SLL Etelä-Karjalan piiri: Suomen ja Venäjän raja-alueen kartoitukset välillä Immalanjärvi-Hiitolanjoki
 • Niinimäki Heikki: Heinolan ja lähikuntien voimajohtolinjojen alustojen luontokartoitus
 • Pöllänen Antti: Muuttohaukan pesäkartoitus Kainuussa
 • Rovaniemen kaupunkiviljelijät: Palstan viljely ja siihen liittyvien tapahtumien järjestäminen sekä työvälineiden hankinta
 • Viiankiaapa-liike: Viiankiaavan vuosi 2017 -tapahtumien kustannusten kattamiseen
 • SLL Keski-Suomen Piiri: Joutenveden-Pyyveden Natura-alueen kartoitus
 • SLL Keski-Suomen Piiri: Luontotyyppien inventointia suojelemattomilla Natura-alueilla sekä lajikartoituksia suojeluesityskohteilla
 • Mäenpää Hennariikka: Poimintahakkuiden vaikutus metsälain tarkoittamien erityisen tärkeiden elinympäristöjen ominaispiirteisiin
 • Puumala Ilkka: Uhanalaisten kääpälajiein sukupuutto-kolonisaatiodynamiikka
 • Rajamäki Matti: Kanta-Hämeen suojelemattomien metsien kartoitus
 • Suomen luonnonsuojeluliitto ry: Pohjoismainen Luonnonkukkien päivä

2016

Vuoden 2016 aikana säätiö jakoi apurahoja yhteensä 6 400 euroa. Apurahat kohdennettiin säätiön tarkoitusperän mukaisesti erityisesti luonnonsuojelua ja perinnemaisemien hoitoa tukeviin hankkeisiin yhdelletoista hankkeelle. Apurahaa saaneista hankkeista kahdeksassa maisemanhoito oli osana hanketta. Näistä kahdella kunnostettavalla perinnemaisema-alueella oli erityistä lajiensuojelullista merkitystä. Rahoitetuista hankkeista kahdessa tehdään suoraan luonnonsuojelua tukevaa selvitystä. Neljä rahoituskohteista on erityisesti ympäristökasvatuksellisia.

Apurahansaajat ja aiheet:

 • Alajärven 4H-yhdistys: Pappilanmäen perinneniityn ja kiviaidan kunnostus
 • Arkipelagia-seura ry: Perinnemaisemien vaaliminen ja uhanalaisten lajien suojelu Saaristomerellä
 • Heinäveden eteläinen maa- ja kotitalousyhdistys ry: perinnemaisemien hoito- ja ympäristökasvatushanke
 • Harri Hölttä: Kaavin ja Juuan kunnissa toteutetut talkoot
 • Kaarinan luonnonsuojeluyhdistys ry: Perinnemaisemakohteiden hoito
 • Mia Kokkonen: Suojeluesitysalueiden metsäinventoinnit
 • Laasonen Martti: Lammaslaitumen hoito
 • Paimion seudun ympäristöyhdistys ry: Maisemanhoitotalkoot
 • Suomen luonnonsuojeluliitto ry: Uusien kansallismaisemien kartoitus
 • Turun luonnonsuojeluyhdistys ry: Turun johtoaukeaketojen hoitohanke
 • Uudenmaan perinnemaisemaryhmä: perinnemaisematalkoot

2015

Ilmari Räsäsen säätiö jakoi ensimmäisen varsinaisen toimintavuotensa apurahoja yhteensä 4 170 euroa. Apurahat kohdennettiin säätiön tarkoitusperän mukaisesti erityisesti luonnonsuojelua ja perinnemaisemien hoitoa tukeviin hankkeisiin kahdeksalle hankkeelle. Apurahaa saaneista hankkeista viidessä maisemanhoito oli osana hanketta. Näistä kolmella kunnostettavalla perinnemaisema-alueella oli erityistä lajiensuojelullista merkitystä, mm. uhanalaista perhoslajistoa, pistiäisiä ja kasvilajistoa. Rahoitetuista hankkeista kahdessa tehdään suoraan luonnonsuojelua tukevaa selvitystä. Kolme rahoituskohteista oli erityisesti ympäristökasvatuksellisia.

Apurahansaajat ja aiheet:

 • Ari Aalto, Eteläiseltä Suomenselältä kerätyn luontotiedon koontiin ja julkaisuun
 • Pohjoislohjalaiset ry, Suittilan kalliokedon hoitoon
 • Heinäveden eteläinen maa- ja kotitalousseura ry, Raaminmäen puulajipuiston kunnostamiseen
 • Varsinais-Suomen perinnemaisemayhdistys ry, Lehdesniityn perinnemaiseman hoitoon
 • Mustarinda-seura, opetuspuutarhan kunnostamiseen
 • Juho Paukkunen, perinnemaiseman hoitoon ja lammaslaitumen perustamiseen
 • Mankolan koulu, perinnepellon kunnostamiseen
 • Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri ry, lepakkoleirin järjestämiseen ja lepakkolajien kartoitukseen