Apurahat

Ilmari Räsäsen säätiö jakaa vuosittain apurahaa erityisesti luonnonsuojelua ja perinnemaisemien hoitoa tukeviin hankkeisiin. Ilmari Räsäsen säätiön tarkoituksena on luonnonsuojelun ja luonnonmukaisen viljelyn edistäminen sekä perinnemaisemien vaaliminen. Säätiö jakaa useampia pienehköjä apurahoja tarkoitustaan edistäviin hankkeisiin.

Apurahat 2022

Vuonna 2022 jaetaan noin 10 000 € pääosin käytännön toimintaan, joka tukee luonnonsuojelua ja perinnemaisemien säilymistä.

Hakuaika päättyy 31.3.2022 ja vapaamuotoiset hakemukset, josta tulee ilmetä haettavan rahoituksen käyttötarkoitus (käyttösuunnitelma ja kustannusarvio), tulee lähettää sähköpostilla PDF-muodossa osoitteeseen ristosulkava3(a)gmail.com.

Hakemuksissa tulee mainita hankkeen vastuuhenkilön yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti) sekä pankkitilin numero, jonne mahdollisesti myönnettävä apuraha maksetaan.

Ajoissa saapuneet hakemukset arvioidaan säätiön hallituksessa. Päätökset julkistetaan ja apurahan saajille ilmoitetaan viimeistään toukokuussa 2022.

Apurahaa saaneiden tulee ilman erillistä pyyntöä raportoida apurahan käyttö ja sillä toteutetut toimet vuoden 2022 loppuun mennessä.

Lisätietoja:

Risto Sulkava (ristosulkava3(a)gmail.com) ja Harri Hölttä (harri.holtta(a)sll.fi) apurahoista tms.


Säätiön jakamat apurahat 2015-2020

2015

Ilmari Räsäsen säätiö jakoi ensimmäisen varsinaisen toimintavuotensa apurahoja yhteensä 4 170 euroa. Apurahat kohdennettiin säätiön tarkoitusperän mukaisesti erityisesti luonnonsuojelua ja perinnemaisemien hoitoa tukeviin hankkeisiin kahdeksalle hankkeelle. Apurahaa saaneista hankkeista viidessä maisemanhoito oli osana hanketta. Näistä kolmella kunnostettavalla perinnemaisema-alueella oli erityistä lajiensuojelullista merkitystä, mm. uhanalaista perhoslajistoa, pistiäisiä ja kasvilajistoa. Rahoitetuista hankkeista kahdessa tehdään suoraan luonnonsuojelua tukevaa selvitystä. Kolme rahoituskohteista oli erityisesti ympäristökasvatuksellisia.

Apurahansaajat ja aiheet:

 • Ari Aalto, Eteläiseltä Suomenselältä kerätyn luontotiedon koontiin ja julkaisuun
 • Pohjoislohjalaiset ry, Suittilan kalliokedon hoitoon
 • Heinäveden eteläinen maa- ja kotitalousseura ry, Raaminmäen puulajipuiston kunnostamiseen
 • Varsinais-Suomen perinnemaisemayhdistys ry, Lehdesniityn perinnemaiseman hoitoon
 • Mustarinda-seura, opetuspuutarhan kunnostamiseen
 • Juho Paukkunen, perinnemaiseman hoitoon ja lammaslaitumen perustamiseen
 • Mankolan koulu, perinnepellon kunnostamiseen
 • Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri ry, lepakkoleirin järjestämiseen ja lepakkolajien kartoitukseen

2016

Vuoden 2016 aikana säätiö jakoi apurahoja yhteensä 6 400 euroa. Apurahat kohdennettiin säätiön tarkoitusperän mukaisesti erityisesti luonnonsuojelua ja perinnemaisemien hoitoa tukeviin hankkeisiin yhdelletoista hankkeelle. Apurahaa saaneista hankkeista kahdeksassa maisemanhoito oli osana hanketta. Näistä kahdella kunnostettavalla perinnemaisema-alueella oli erityistä lajiensuojelullista merkitystä. Rahoitetuista hankkeista kahdessa tehdään suoraan luonnonsuojelua tukevaa selvitystä. Neljä rahoituskohteista on erityisesti ympäristökasvatuksellisia.

Apurahansaajat ja aiheet:

 • Alajärven 4H-yhdistys: Pappilanmäen perinneniityn ja kiviaidan kunnostus
 • Arkipelagia-seura ry: Perinnemaisemien vaaliminen ja uhanalaisten lajien suojelu Saaristomerellä
 • Heinäveden eteläinen maa- ja kotitalousyhdistys ry: perinnemaisemien hoito- ja ympäristökasvatushanke
 • Harri Hölttä: Kaavin ja Juuan kunnissa toteutetut talkoot
 • Kaarinan luonnonsuojeluyhdistys ry: Perinnemaisemakohteiden hoito
 • Mia Kokkonen: Suojeluesitysalueiden metsäinventoinnit
 • Laasonen Martti: Lammaslaitumen hoito
 • Paimion seudun ympäristöyhdistys ry: Maisemanhoitotalkoot
 • Suomen luonnonsuojeluliitto ry: Uusien kansallismaisemien kartoitus
 • Turun luonnonsuojeluyhdistys ry: Turun johtoaukeaketojen hoitohanke
 • Uudenmaan perinnemaisemaryhmä: perinnemaisematalkoot

2017

Vuoden 2017 aikana säätiö jakoi apurahaa yhteensä 9 940 euroa. Apurahat kohdennettiin säätiön tarkoitusperän mukaisesti erityisesti luonnonsuojelua ja perinnemaisemien hoitoa tukeviin hankkeisiin, yhteensä 13 hankkeelle.

Apurahansaajat ja aiheet:

 • Arkipelagia-seura Perinnemaisemien vaaliminen saaristossa, uhanalaiset lajit; seljakämmekän suojelu
 • Blackburn Karoliina Teatterikiertueen kustannuksien kattaminen
 • Etelä-Karjalan piiri Suomen ja Venäjän raja-alueen kartoitukset välillä Immalanjärvi-Hiitolanjoki
 • Niinimäki Heikki Heinolan ja lähikuntien voimajohtolinjojen alustojen luontokartoitus
 • Pöllänen Antti Muuttohaukan pesäkartoitus Kainuussa
 • Rovaniemen kaupunkiviljelijät Palstan viljely ja siihen liittyvien tapahtumien järjestäminen sekä työvälineiden hankinta
 • Viiankiaapa-liike Viiankiaavan vuosi 2017 -tapahtumien kustannusten kattamiseen
 • Keski-Suomen Piiri Joutenveden-Pyyveden Natura-alueen kartoitus
 • Keski-Suomen Piiri Luontotyyppien inventointia suojelemattomilla Natura-alueilla sekä lajikartoituksia suojeluesityskohteilla
 • Mäenpää Hennariikka Poimintahakkuiden vaikutus metsälain tarkoittamien erityisen tärkeiden elinympäristöjen ominaispiirteisiin
 • Puumala Ilkka Uhanalaisten kääpälajiein sukupuutto-kolonisaatiodynamiikka
 • Rajamäki Matti Kanta-Hämeen suojelemattomien metsien kartoitus
 • Suomen luonnonsuojeluliitto ry Pohjoismainen Luonnonkukkien päivä

2018

Vuonna 2018 apurahahaun teema oli metsissä. Apurahoja haettiin yhteensä 25 646 euron arvosta ja myönnettiin yhteensä 12 000 euroa.

Apurahansaajat ja aiheet:

 • Alanko J Elokuva, turvehaitoista
 • Etelä_Karjalan LSP METSO-kartoitukset
 • Kytömäki & Räisänen Metsäkonserttisarja
 • Laasonen M Metsälaitumen hoito lampailla
 • Vuori L Gradu, hiilipörssi
 • Tolkkinen M Vesistöt ja rantamametsät, postdoc
 • SLL Nokia Niittyjenhoito, laitehankinnat
 • Norokorpi Y Jatkuvankasvatuksen kirja
 • Dorf M. Omavaraopiston perustaminen
 • P-Espoo,Takkula Luontopolku, metsälaidun
 • SaKa LL metsäryhmä Metsäkartoituksia suojeluesityskohteilla
 • SLL_Kainuu Metsäseminaarit, jatkuvakasvatus
 • Lankinen A Taidefestivaali, työpajat yms
 • LL-Häme Luontoleiri ym
 • Paakkunainen Jalopuulehdon rakentaminen
 • Rajamäki M Kääpäkartoitukset K-S

2019

Vuonna 2019 apurahoja haettiin yht. 23 550 euron arvosta ja myönnettiin yhteensä 10 800 euron edestä.

Apurahansaajat ja aiheet:

 • Anni Kytömäki Metsäkonserttisarja
 • Lassi Vänskä Sysmäjärven niittyjen hoito
 • Ari Aalto ym Kuukkelimetsien suojelu Heinävesi
 • Lienksan luonnonystävät Perinneniityn kunnostus
 • SLL Kainuu Riskinarvio, grafiittikaivos
 • Kaavin pitäjäseura Perinnebiotoopin hoito
 • Natur och Miljö Kestävä maatalous, CAP-uudistus
 • SLL Savo-Karjalan piiri Metsiensuojelu Itä-Suomi

2020

Vuonna 2020 apurahoja haettiin yht. 29 825 euron arvosta ja myönnettiin 6 500 eurolla.

Apurahansaajat ja aiheet:

 • Felix Siivonen Vieras- ja tulokaslajien, ekosysteemien ja kulttuuristen systeemien väliset suhteet ja dynamiikka suomalaisessa luontodiskurssissa
 • Biodynaaminen yhdistys/Hellsten Biodynaamisen viljelyn opintokurssi
 • GreenCareKönkkölä/Rautiainen Permakulttuuripelto ja -kurssi
 • Sulkava & Aalto Kuukkelimetsien suojelu
 • Heikki Niinimäki Kuukkelimetsien suojelu
 • Lasten ja nuorten puutarhayhdistys Kumpulan koulukasvitarha, videoklipit SOMEen
 • Vesa Hyyryläinen Kainuun metsien suojeluprosessi